ÁSZF

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai
1.1 Szolgáltató adatai
Neve: KIREBOR-Team Kft.
Címe: 6772 Deszk, Kossuth köz 1/a
Adószám: 14471634-2-06
Cégjegyzék száma:06-09-013025
Bankszámla száma: HUF 10402812-50505253-56521000
Bankfiók: K&H bank

1.2 A Vásárló
Aki webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító
A KIREBOR-Team Kft által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálatok, posta).

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja
A KIREBOR-Team Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Weáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webáruház Szerződési Feltételei a KIREBOR-Team Kft, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele
A Webáruház Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webáruház-Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya
A KIREBOR-Team Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-Szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás
A KIREBOR-Team Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-Szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Webáruház-Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A KIREBOR-Team Kft. a Magyar Köztársaság területére címzett megrendelések esetén biztosítja a szállítást.

4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele, az előzetes regisztráció, a szállítási adatok és elérhetőségek megadása, nyilatkozatok elfogadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A KIREBOR-Team Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A KIREBOR-Team Kft. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. A részben vagy egészben visszautasított megrendelésből eredő Vásárlói károkért a KIREBOR-Team Kft. nem vállal felelősséget.

4.2 Megendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Vevőszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a forgalmazótól történő beszerzés, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek
A Vásárló a megrendelt áruk és szolgáltatások ellenértékét
- készpénzben a Szállítónál kézbesítéskor, az áru átvételénél - (kivéve a 6 méter hosszúságú árut-profilt tartalmazó megrendelések vágás nélküli szállításakor)
- készpénzben előre egyeztetett időpontban a KIREBOR-Team Kft székhelyén,
- előreutalással a KIREBOR-Team Kft. K&H Banknál vezetett 10402812-50505253-56521000 számú számlaszámára,

teljesíti.

Személyes átvétel esetén bankkártyás fizetés a székhelyen nem lehetséges. Előreutalás esetén, a KIREBOR-Team Kft a megrendelés tartalmát, a bankszámláján történő jóváírást és a termékek rendelkezésre állását követően áll módjában kiadni. Átutalási igazolást nem áll módjában elfogadni.

A Vásárló a 6 méter hosszúságú terméket tartalmazó áruk, profilok és a hozzá tartozó vágás nélküli szállítási szolgáltatás és egyéb szolgáltatások ellenértékét banki előreutalással teljesíti.

A KIREBOR-Team Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. A készpénz átvételről a Szállító bizonylatot állít ki, a Szolgáltató által kiállított számla, csomagolásra kerül az áru mellé.

4.3.1 Árak
Webáruházban megrendelhető termékek és szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A webáruházban feltűntetett árak forintban értendőek. Az oldalakon lévő árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek. A módosítás a már megrendelt termékek és szolgáltatások vételárát befolyásolhatja, melyről a Szolgáltató emailen értesítést küld. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, tévesen tesz közzé árat vagy a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő kiszolgálást és szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától

4.4 Szállítási feltételek, módok, díjak

- Futáros szállítás készpénzes utánvétellel
Az összeget a Vásárló az átadó Szállító munkatársának fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra, a Szállító szállítási feltételei alapján. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a Webáruház kijelzi a Vásárló számára. Bizonyos termékek esetén (pl.: Szekcionált garázskapuk) nem választható a futárnál történő készpénzes fizetési mód. A megrendelés tartalmát a Szolgáltató a termékek rendelkezésre állása után adja át a Szállítónak.

- Futáros szállítás előreutalással
A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra, a Szállító szállítási feltételei alapján. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a Webáruház kijelzi a Vásárló számára. A termékeket a Szolgáltató a KIREBOR-Team Kft bankszámla számán történő jóváírást követően, a termékek rendelkezésre állása után adja át a Szállítónak.

- Személyes átvétel a székhelyen készpénzes fizetéssel
A Vásárló a Szolgáltató székhelyén előre egyeztetett időpontban a visszaigazolt megrendelést személyesen veszi át. Szállítási díj ebben az esetben nincsen. A Vásárló a fizetést személyesen készpénzben átvételkor teljesíti, mely készpénz átvételéről a Szolgáltató számlát ad. A megrendelés tartalmát a Szolgáltató a termékek rendelkezésre állása után adja át a Vásárlónak.

Az aktuális szállítási díjakat a rendelés leadása során a Vásárló folyamatosan látja, kiválaszthatja a megfelelőt szállítási módot, a termékek kosárba helyezését követően, ahol a következő szállítási díjak és feltételek kerülnek megállapításra. Ha a szállítási díjnál a "Hívjon" felirat jelenik meg, akkor a Szolgáltató a megrendelés elküldése után egyedi ajánlatot dolgozz ki a kiszállítás díjára vonatkozóan, melyet a Vásárlóval egyeztet.

4.4.1 Mennyiség és minőség

A termékek kézhezvételekor győződjön meg tételesen a rendelés tartalmáról, csak ezután vegye át és írja alá a Szállítótól kapott elismervényt. A Szállító távozása után, hiányzó termékekre vonatkozó reklamációt nem tudunk elfogadni. Ha a termékkel kapcsolatban minőségi problémát észlel, azt haladéktalanul jelezze a Szolgáltató felé írásban fényképpel emailben vagy postai úton és küldje vissza az árut vizsgálatra. További részletek a Szavatossági ás jótállási tájékoztatóban olvashat.

4.5 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a KIREBOR-Team Kft érvénytelennek nyilvánítja és törli, a csomagot új megrendelés leadásával igényelheti. Ha az áru átvételét az átvevő az első alkalomkor megtagadja, akkor a futárszolgálat nem kísérli meg a második kézbesítést és visszakerül a termék a telephelyünkre, a megrendelést ez esetben a KIREBOR-Team Kft érvénytelennek nyilvánítja és törli, a csomagot új megrendelés leadásával igényelheti.

5. Az Elállási jog gyakorlásának módja

Ha Ön magánszemélyként vásárol a Webáruházban, akkor a leadott rendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni-e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Webáruházunkban megvásárolható termékek esetében Önt megilleti az elállási jog. Külön egyedi termék beszerzése esetén az elállási jog a Vásárlót nem illeti meg.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék rendelése esetén pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsóként szállított terméket átveszi. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségekre:

Elállási nyilatkozat pdf link

Postai cím:  6772 Deszk, Kossuth köz 1/A

Elektronikus levelezési cím:  info (kukac) kirebor.hu

Ebből a célból felhasználhatja az oldalunkon megtalálható elállási nyilatkozat-mintát is. Amennyiben nem a minta alapján jár el, nyilatkozatának határozottnak, egyértelműnek kell lennie. Nyilatkozat minta letöltése

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott)

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A visszaszállításban kért fuvarszervezési ügyintézést, kérjük írásban határozottan kifejezni, melynek díját, költségét írásban árajánlat formájában elküldünk Önnek. Az írásban elfogadott visszaszállítási ajánlat díját, az elállási jog gyakorlása során megállapított visszafizetendő díjból levonjuk

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Visszatérítéskor kérni fogjuk Öntől, hogy fogadja el a banki visszautalási fizetési módot és küldje le részünkre a visszafizetéshez szükséges bankszámla számot és nevet; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. (használt, sérült, beszerelés-kiszerelésre került, nem rendeltetés szerű használatból eredő kár)

6. Adatkezelési szabályzat, adatvédelem, adatbiztonság
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a KIREBOR-Team Kft a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: megrendelői név, szállítási cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám
Választhatóan megadható adatokat:- egyéb közlendő, megjegyzés, számlázási név és címtől eltérő szállítási név és cím

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám:

Kelt: Szeged, 2016. február 11.

6772 Deszk, Kossuth köz 1/a
Hívjon minket:
+36 20 264 9021